"Jediný prípad, keď je úspech pred
 
veľkou drinou, ktorá k nemu vedie,
 
existuje iba v slovníkoch."
 
-----------------------------
 
"Naša loajalita patrí tím, ktorí ju nikdy
 
nespochybňujú."
 
------------------------------
 
"My nemáme sny, máme ciele!"
 

  

    

 Celkový počet návštev:    

                                                                                             

  Nájdete nás:

 Školská 3, 949 01 Nitra

 Tel: +421 917 181 903

 E-mail: tothova@aktothova.sk

 www.aktothova.sk

 

 

 

 (c) 2017 Advokátska kancelária JUDr. Tímea Tóthová. 

       Všetky  práva vyhradené.

 

 

  

 

NARIADENIE GDPR

             

 

 

Podnikateľov od 25.05.2018 čaká množstvo nových povinností v súvislosti s ochranou osobných údajov podľa európskeho nariadenia GDPR. Európska legislatíva, ktorú budú  musieť dodržiavať aj slovenskí podnikatelia od 25.mája 2018, v prípade nedodržania  nariadenia počíta s astronomickými pokutami až do výšky 4% celkového ročného obratu,  prípadne do 20 miliónov EUR.

 

 

GDPR (General Data Protection Regulation) alebo všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov. Ide o nariadenie Európskej únie, ktoré upravuje a nahrádza doterajší zákon o ochrane osobných údajov.Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov patrí medzi základné ľudské práva. Najdôležitejší je rešpekt súkromného a rodinného života či uchovávanie citlivých informácií o ostatných.

 

 

Koho sa GDPR dotýka?

 

 

Každého, kto zhromažďuje a spracováva osobné údaje Európanov, vrátane spoločností a inštitúcií mimo EÚ, ktoré pôsobia na našom trhu. Nariadenie je platné pre firmy, inštitúcie, jednotlivcov - zamestnancov, zákazníkov, klientov aj dodávateľov naprieč všetkými odvetviami. Rovnako sa týka aj tých, ktorí analyzujú správanie užívateľov webov a aplikácií, ďalej:

- bankové inštitúcie a poisťovne,

- zdravotníctvo,

- verejná správa,

- e-shopy,

- výroba a služby

 

 

Ponúkame komplexné poradenstvo, zastupovanie a účinné riešenia v oblasti ochrany osobných údajov podľa GDPR zodpovedajúce medzinárodným štandardom a platnej právnej úprave:

- pre prevádzkovateľov, tretie strany a zodpovedné osoby,

- pre samotné dotknuté osoby.

 

 

 

V rámci vyššie uvedeného ponúkame:

- stanovenie povinností, ktoré Vám vyplývajú z právnych predpisov Slovenskej republiky a legislatívy Európskej únie,

- registráciu informačných systémov na Úrade na ochranu osobných údajov,

- poučenie oprávnených osôb,

- vypracovanie zmluvy medzi prevádzkvoateľom a sprostredkovateľom,

- vypracovanie dokumentácie o opatreniach na ochranu osobných údajov,

- zastúpenie v konaní pred Úradom na ochranu osobných údajov a iné.