"Jediný prípad, keď je úspech pred
 
veľkou drinou, ktorá k nemu vedie,
 
existuje iba v slovníkoch."
 
 
-----------------------------
 
"Naša loajalita patrí tím, ktorí ju nikdy
 
nespochybňujú."
 
------------------------------
 
"My nemáme sny, máme ciele!"
 

  

   

  Celkový počet návštev:    

                                                                                              

  Nájdete nás:

 Školská 3, 949 01 Nitra

 Tel: +421 917 181 903

 E-mail: tothova@aktothova.sk

 www.aktothova.sk

 

 


 (c) 2017 Advokátska kancelária JUDr. Tímea Tóthová. 

       Všetky  práva vyhradené.

 

     

                

 

CENNÍK SLUŽIEB

 

 

Odmenu advokáta upravuje Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z.

o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb

Naša advokátska kancelária  stanovuje  odmenu za konkrétnu právnu pomoc dohodou,

pričom prvých  20 minút  konzultácie je zdarma.  Advokátska kancelária poskytuje aj

platené konzultácie, pričom  cena za konzultácie sa stanovuje za  každú začatú hodinu. 

Výška odmeny advokáta za  zastupovanie v akomkoľvek konaní závisí od dohody

 medzi klientom  a advokátom  a od konkrétneho právneho proglému a počtu úkonov

právnej služby. S klientom sa môžeme dohodnúť na:

a) Podielovej odmene - ktorá sa môže dohodnúť vo forme percentuálneho

podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom,

b) Hodinovej odmene - ktorá sa určí podľa počtu hodín potrebných na poskytnutie

právnej služby,

c) Paušálnej odmene, ktorá sa môže dohodnúť za poskytovanie právnych

služieb v určitom časovom  období alebo na neurčitý čas, alebo za úpln vybavenie

veci alebo súboru vecí.

d) Tarifná odmena sa určuje podľa počtu reálne advokátom vykonaných úkonov,

pričom výška jedného úkonu právnej pomoci sa stanoví dohodou alebo podľa

vyhlášky č. 655/2004 Z.z. podľa hodnoty veci.

 

KALKULAČKA VÝPOČTU TROV PRÁVNEHO ZASTUPOVANIA

A SÚDNEHO POPLATKU

 

Základná sadzba tarifnej odmeny podľa vyhlášky 655/2004 Z.z. o odmenách

a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb za jeden úkon právnej

služby z tarifnej hodnoty je:

 

 

 HODNOTA VECI  Výška jedného úkonu právnej pomoci
do 165,97 €  16,60 €
 nad 165,97 € do 663,88 €  16,60 € + 1,66 € za každých aj začatých 33,19 €

 prevyšujúcich sumu 663,88 €

 nad 663,88 € do 6.638,78 €  41,49 € +9,96 € za každých aj začatých 331,94 €

 prevyšujúcich sumu 663,88 €

 nad 6.638,78 € do 33.193,92 €  220,74 € + 16,60 € za každých aj začatých 1.659,70 €

 prevyšujúcich sumu 6.638,78 €

 nad 33.193,92 €  486,29 € + 6,64 € za každých aj začatých 3.319,39 €

 prevyšujúcich sumu 33 193,92 €

 

 

Výpočtový základ podľa § 1 ods. 3 vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z.

o odmenách  a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení účinnom

k príslušnému obdobiu:

 

Rok

Výpočtový základ Zlomky výpočtového základu
    1/6 1/8 1/12 1/13 1/24 1/60 1/100
2017 884 € 147,33 € 110,50 € 73,66 € 68,00 € 36,83 € 14,73 € 8,84 €
2016 858 € 143,00 € 107,25 € 71,50 € 66,00 € 35,75 € 14,30 € 8,58 €
2015 839 € 139,83 € 104,87 € 69,91 € 64,53 € 34,95 € 13,98 € 8,39 €
2014 804 € 134,00 € 100,50 € 67,00 € 61,84 € 33,50 € 13,40 € 8,04 €
2013 781 € 130,16 € 97,62 € 65,08 € 60,07 € 32,54 € 13,01 € 7,81 €
2012 763 € 127,16 € 95,37 € 63,58 € 58,69 € 31,79 € 12,71 € 7,63 €
2011 741 € 123,50 € 92,62 € 61,75 € 57,00 € 30,87 € 12,35 € 7,41 €
2010 721,40 € 120,23 € 90,17 € 60,11 € 55,49 € 30,05 € 12,02 € 7,21 €